ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามรถทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

อ่านประกาศCard image cap


Card image cap

โปรแกรมสแกนบัตรนิสิต

นิสิตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวกในการรวบรวมรายชื่อของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ ไฟล์ Excel และเครื่องสแกน Barcode จากบัตรนิสิตได้ทันที (คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" ข้างล่างเพื่อดาวน์โหลด Template ไฟล์ Excel)
ดาวน์โหลด
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 2563 ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 หมวด 9 ข้อ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามตามประกาศดังต่อไปนี้ เป็นประธานองค์กร สังกัดองค์การบริหาร องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563Card image cap

ประธานชมรมวิชาการ


อ่านเพิ่มเติม


Card image cap

ประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์


อ่านเพิ่มเติม


Card image cap

ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม


อ่านเพิ่มเติม


หน้าหลักกองกิจการนิสิต
เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Card image cap

ข้อสนเทศ

เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมศึกษาที่มาของความภาคภูมิใจ ในความเป็น "นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"อ่านเพิ่มเติม


Card image cap
คำถามที่พบบ่อย

พบกับคำตอบของคำถามที่มักพบนิสิตสอบถามมายังงานกิจกรรมนิสิต เช่น การอนุมัติโครงการคืออะไร ? ต้องอนุมัติโครงการล่วงหน้ากี่วัน ? หรือ การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้หรือไม่ ?กระบวนการดำเนินงาน