ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

อ่านประกาศ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 2563 ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 หมวด 9 ข้อ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามตามประกาศดังต่อไปนี้ เป็นประธานองค์กร สังกัดองค์การบริหาร องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564Card image cap

ประธานชมรมวิชาการ


อ่านเพิ่มเติม


Card image cap

ประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์


อ่านเพิ่มเติม


Card image cap

ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม


อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด
สัญญาโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมฯ
เอกสารสัญญาฯ ตัวอย่างการกรอกสัญญา

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 พฤษภาคม 2563

Card image cap

ข้อสนเทศ

เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมศึกษาที่มาของความภาคภูมิใจ ในความเป็น "นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"อ่านเพิ่มเติม


Card image cap
คำถามที่พบบ่อย

พบกับคำตอบของคำถามที่มักพบนิสิตสอบถามมายังงานกิจกรรมนิสิต เช่น การอนุมัติโครงการคืออะไร ? ต้องอนุมัติโครงการล่วงหน้ากี่วัน ? หรือ การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้หรือไม่ ?