ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ระเบียบการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านประกาศ

Card image cap

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร


ดาวน์โหลด


Card image cap

ส่งเอกสารการสมัคร


ฟอร์มส่งเอกสาร


Card image cap

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


เพจงานกิจกรรมนิสิต


เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 2563 ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 หมวด 9 ข้อ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามตามประกาศดังต่อไปนี้ เป็นประธานองค์กร สังกัดองค์การบริหาร องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564Card image cap

ประธานชมรมวิชาการ


อ่านเพิ่มเติม


Card image cap

ประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์


อ่านเพิ่มเติม


Card image cap

ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม


อ่านเพิ่มเติม


หน้าหลักกองกิจการนิสิต
เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Card image cap

ข้อสนเทศ

เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมศึกษาที่มาของความภาคภูมิใจ ในความเป็น "นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"อ่านเพิ่มเติม


Card image cap
คำถามที่พบบ่อย

พบกับคำตอบของคำถามที่มักพบนิสิตสอบถามมายังงานกิจกรรมนิสิต เช่น การอนุมัติโครงการคืออะไร ? ต้องอนุมัติโครงการล่วงหน้ากี่วัน ? หรือ การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้หรือไม่ ?