ข้อมูลองค์กรกิจกรรมนิสิต


จำนวนองค์กรกิจกรรมนิสิต


องค์การนิสิต

จำนวน 2 องค์กร

สโมสรนิสิต

จำนวน 15 องค์กร

ชมรมวิชาการ

จำนวน 4 องค์กร

ชมรมกีฬา

จำนวน 31 องค์กร

ชมรมบำเพ็ญประโยชน์

จำนวน 15 องค์กร

ชมรมศิลปวัฒนธรรม

จำนวน 21 องค์กร

กลุ่มกิจกรรมนิสิต*

จำนวน 8 องค์กร

สัดส่วนองค์กรกิจกรรมนิสิต


องค์การนิสิต
สโมสรนิสิต
วิชาการ
กีฬา
บำเพ็ญประโยชน์
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มกิจกรรมนิสิต

องค์การนิสิต

1. องค์การบริหาร องค์การนิสิต
2. สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต

สโมสรนิสิต

1. สโมสรนิสิตคณะเกษตร
2. สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
3. สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
4. สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. สโมสรนิสิตคณะประมง
6. สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
7. สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
8. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
9. สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
10. สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
11. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
12. สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
13. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
14. สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
15. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการ

1. นักศึกษาวิชาทหาร
2. วิทยุสมัครเล่น
3. เกษตรสาน
4. ดาราศาสตร์

ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านบำเพ็ญประโยชน์

1. ค่ายอาสาพัฒนา
2. ค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ
3. โรตาแรคท์
4. มหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน
5. เห็ด
6. พัฒนาชนบท
7. ศิลปการดำรงชีพ
8. รักษ์ช้างไทย
9. คนสร้างป่า
10. ธารความรู้นนทรี
11. สาธารณสุข
12. อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
13. พัฒนาศักยภาพ
14. ผู้นำเยาวชนต้นแบบ
15. ชาวตึก-ชาวหอ

ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านกีฬา

1. กรีฑา
2. กอล์ฟ
3. กีฬาทางน้ำ
4. ครอสเวิร์ด
5. คาราเต้-โด
6. ซอฟท์บอล
7. ดาบไทย-ต่อสู้ป้องกันตัว
8. ดาบสากล
9. ตะกร้อ
10. เทควันโด
11. เทเบิลเทนนิส
12. บริดจ์
13. บาสเกตบอล
14. แบดมินตัน
15. โบว์ลิ่ง
16. เปตอง
17. เพาะกายและยกน้ำหนัก
18. ฟุตซอล
19. ฟุตบอล
20. มวย
21. ยิงธนู
22. ยิงปืน
23. ยูโด-ไอคิโด
24. รักบี้ฟุตบอล
25. เรือพาย
26. ลอนเทนนิส
27. ลีลาศ
28. วอลเลย์บอล
29. หมากกระดาน
30. ฮอกกี้
31. แฮนด์บอล

ชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม

1. ขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค ยู คอร์รัส)
2. โขนละคอน
3. คริสเตียน
4. คาทอลิก
5. เชียร์และแปรอักษร
6. ดนตรีไทย
7. นาฏศิลป์ไทย
8. นิสิตมุสลิม
9. นิสิตอีสาน
10. พุทธศาสน์
11. วงดนตรีรวมดาวกระจุย
12. วงดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค ยู แบนด์)
13. วรรณศิลป์
14. ศิลปการแสดง
15. ศิลปะการถ่ายภาพ
16. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
17. ส่งเสริมศิลปะการพูด
18. สมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต
19. อคูสติก
20. เคยู แดนซ์ คลับ
21. พุทธรรมกรรมฐาน

กลุ่มกิจกรรมนิสิต

1. นิสิตอาสาสมัครสถานสังคมสงเคราะห์
2. จักรยาน มก.
3. ไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ
4. KU STARTUP
5. วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม
6. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
7. นักจัดการสมดุลชีวิต
8. ศาสตร์แห่งความสุข