ดาวน์โหลด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday33
mod_vvisit_counterThis week165
mod_vvisit_counterLast week272
mod_vvisit_counterThis month886
mod_vvisit_counterLast month1771
mod_vvisit_counterAll days201892
วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน

"๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี ๙ ต้น อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณสระน้ำ หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธวัชชัย  ไชยชนะ นายกสมาคม ฯ และคุณหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) อธิการบดี เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน

 

ในคราวเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และคณาจารย์เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด  หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรีเรียบร้อยแล้ว ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอประชุม เพื่อทรงดนตรีร่วมกับ วง อ.ส.วันศุกร์ ซึ่งมีอาจารย์ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รวมอยู่ด้วย ได้แก่ อาจารย์ระพี สาคริก (นักดนตรีและโฆษก) ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล (โฆษก) และนายอวบ เหมะรัชตะ เป็นต้น

 

นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ๒ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นนนทรี และทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ เป็นครั้งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด ซึ่งนับป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่การเสด็จฯ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก” และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ รวมจำนวน ๙ ครั้ง

ในวาระสำคัญ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบ ๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ บุคลากร ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด   สืบสานวันทรงดนตรี ” โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

กิจกรรมภายในหอประชุม เริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  วีดิทัศน์ ๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด เสวนา “เล่าขาน นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” โดย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร,ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และ อ.ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทรงโปรด โดยวงดนตรีสากล เค ยู แบนด์ และการแสดงของนิสิตชมรมนาฎศิลป์ไทย

กิจกรรมภายนอกหอประชุม เริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วย การเดินขบวนแถวเกียรติยศของผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะ  การแสดงของวงดุริยางค์เครื่องลม เค ยู วิน ซิมโฟนี่  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสดุดีพระเกียรติ เพลงสรรเสริญพระบารมี


----->>>> กำหนดการ <<<<------

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 15 พฤศจิกายน 2556

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 5 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-942-8304-6 ต่อ 618605

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }