ดาวน์โหลด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week200
mod_vvisit_counterLast week235
mod_vvisit_counterThis month462
mod_vvisit_counterLast month2165
mod_vvisit_counterAll days183912
บุคลากร

 

นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618600


นางสาวธาริณี สุขจิตต์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618604

 

นางสาวนลินทิพย์ พิมพ์ประสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

หัวหน้าหน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618603


นายอลงกรณ์ รักชาติ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618602


นายพงษ์ทร ติสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษและด้านกีฬา

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618609


 


นางสาวนิศารัตน์ บุญชู

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษและด้านกีฬา

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์กรนิสิต

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618606

 

นางสาวกัญญาพร อินทวาส

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618605


นางประกายแก้ว โลหนันทน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618608


นายไพรัช เพิ่มพูล

พนักงานทั่วไป

ประจำงานกิจกรรมนิสิต

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618607

 

นายผล เขียนบัณฑิตย์

พนักงานพิมพ์

ประจำงานกิจกรรมนิสิต

โทร : 02-118-0150 ต่อ 618607

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 5 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-942-8304-6 ต่อ 618605

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }